Witamy na stronie internetowej JStudio

Firma JStudio zajmuje się produkcj± audio video. W naszym studiu na co dzień powstaj± spoty dĽwiękowe, reklamy wizualne, prezentacje multimedialne, nagrania do centrali
telefonicznych, komunikaty głosowe emitowane w centrach handlowych, kompozycje muzyczne, loga muzyczne, reklamy ¶piewane, spoty wizualne realizowane technik± 2D,
2.5D,3D oraz oprawy muzyczne i wizualne stacji RTV.
  
Obszerny bank głosów profesjonalnych lektorów polskich oraz zagranicznych pozwoli  dobrać odpowiedni głos do Państwa produkcji. Realizujemy pełne ¶cieżki dĽwiękowe
do filmów – nagrania lektorskie, ¶cieżki muzyczne, efekty dĽwiękowe zsynchronizowane z  obrazem. Tworzymy własne kompozycje muzyczne oraz współpracujemy z wieloma europejskimi bankami muzyki.
  
Współpracujemy z rozgło¶niami radiowymi i telewizyjnymi na terenie kraju oraz za granic±.
Od lat współpracujemy z agencjami reklamowymi, producentami materiałów audio-video.
Tworzymy również materiały postprodukcyjne do dalszej realizacji np. napisy do filmów,
efekty graficzne. Nasze realizacje mog± usłyszeć Państwo na co dzień w stacjach radiowych,  telewizyjnych, obiektach handlowych, grach komputerowych lub banerach LED...
  
Nie boimy się wyzwań i dysponujemy wszystkimi ¶rodkami, żeby zaspokoić
Państwa oczekiwania. O wysokiej jako¶ci i udanej współpracy z naszym studiem
¶wiadcz± produkcje wykonane dla znanych i ogólnie renomowanych firm i marek.


Zapraszamy do współpracy z nasz± firm±.


email -
         Wy¶lij wiadomo¶ć

Studio
        nagrań - spoty reklamowe

reklama
        radiowa - produkcje dĽwiękowe - spot reklamowy

 

Tworzyli¶my dla:
Zaufaj nam i Ty
... i inni
produkcja reklam
    dĽwiękowych i video


_________________________________________________________________________________________________________________________________________
reklamy radiowe i telewizyjne - nagrania lektorskie - muzyka produkcyjna - nagrania do centrali telefonicznej - bank muzyki
- bank głosów -
produkcje audio video - oprawa muzyczna - udĽwiękowienie materiałów filmowych - nagrania lektorskie
- produkcja spotów reklamowych - reklama radiowa